Stephan Kilchmann
Geschäftsführer
T 062 917 60 60
E-Mail
vCard
Rudolf Kunz
Dipl. Gipsermeister / Projektleiter Gipsen | Isolieren | Trockenbau saa ag
T 062 822 32 44
M 079 422 07 90
E-Mail
vCard
Patrick Scheller
Projektleiter Malen | Renovieren saa ag
T 062 822 32 44
M 079 815 17 17
E-Mail
vCard
Sebastian Schmidt
Dipl. Stuckateurmeister
Projektleiter
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 69
M 079 815 14 14
E-Mail
vCard
Niklas Grobert
Stuckateur-Meister / Junior Bauleiter Gipsen | Isolieren | Trockenbau saa ag
T 062 917 60 66
M 079 815 12 12
E-Mail
vCard
Roman Saxer
Dipl. Malermeister / Projektleiter Malen | Renovieren wernli maler ag
T 044 736 40 20
M 079 438 41 50
E-Mail
vCard
Jean-Pierre Walter
Stuckateur-Meister, Restaurator / Projektleiter Gipsen | Isolieren | Trockenbau wernli maler ag
T 044 736 40 25
M 079 815 19 19
E-Mail
vCard